ο Καθηγητής Θεοδόσιος Τάσιος, η πρόεδρος του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ, Ελπίδα Κολοκυθά

ο Καθηγητής Θεοδόσιος Τάσιος, η πρόεδρος του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ, Ελπίδα Κολοκυθά