ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης Συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης Συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ