Χαιρετισμός του Πρύτανη Α.Π.Θ. Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου

Χαιρετισμός του Πρύτανη Α.Π.Θ. Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου