Προώθηση συνεργασίας ΚΕΟΔΥ με την UNESCO

η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, Καίτη Τζιτζικώστα, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, ο επιστημονικώς υπεύθυνος των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων της UNESCO, Philippe Pypaert, η πρόεδρος του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ, Ελπίδα Κολοκυθά.