Archive for ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας10th International Hydrogeological Congress of Greece

Το 10o Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, με έμφαση στα υπόγεια νερά και στα εξαρτώμενα από αυτά οικοσυστήματα, θα πραγματοποιηθεί 8-10 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και τον Σύνδεσμο Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου. Τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας είναι ταυτόχρονα και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων (IAH), καθώς και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, υπηρεσιακούς και διοικητικούς παράγοντες και σε όσους ασχολούνται με το νερό και το περιβάλλον. Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και διάχυση γνώσεων ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των υδατικών οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από το υπόγειο νερό.

Περισσότερες πληροφορίεςThe 10th International Hydrogeological Congress, focused on the groundwater depended ecosystems, will be held in Thessaloniki, Greece, October 8-10, 2014.
It is hosted by the Hellenic Committee of Hydrogeology, in collaboration with the Cyprus Association of Geologists and Mining Engineers. The members of the Hellenic Committee of Hydrogeology are also members of the International Association of Hydrogeologists (IAH) and the Geological Society of Greece.
The Congress is aimed at scientists, researchers, students, governmental officials and specialists dealing with groundwater and environment. Its main objective is the exchange of ideas and experience, as well as the dissemination of knowledge regarding the sustainability of aquatic systems depended on groundwater.

More information

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΕΟΔΥ: «Ο σύνθετος ρόλος της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη»ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΕΟΔΥ: «Ο σύνθετος ρόλος της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη»

Θεσσαλονίκη, 26-31 Αυγούστου 2013

Βασικός στόχος του σχολείου είναι να προσφέρει σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες νέα εμπειρία και γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Οι νέοι ερευνητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα σχετικά με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Στόχος του σχολείου είναι λοιπόν να αποδώσει ένα διπλό ρόλο στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα είναι ταυτόχρονα εκπαιδευόμενοι αλλά και εισηγητές. Συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχων θα έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει μια εργασία σχετική με το θέμα του προγράμματος και με το αντικείμενο της έρευνάς του. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί ένα workshop, όπου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνεται από το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ (ΚΕΟΔΥ) πιστοποιητικό συμμετοχής. Στο θερινό σχολείο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από ιδρύματα και φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη, 26-31 Αυγούστου 2013

Βασικός στόχος του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να προσφέρει σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες νέα εμπειρία και γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Οι νέοι ερευνητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα σχετικά με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Στόχος του προγράμματος είναι λοιπόν να αποδώσει ένα διπλό ρόλο στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα είναι ταυτόχρονα επιμορφούμενοι αλλά και εισηγητές. Συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχων θα έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει μια εργασία σχετική με το θέμα του προγράμματος και με το αντικείμενο της έρευνάς του. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί ένα workshop, όπου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνεται από το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ (ΚΕΟΔΥ) πιστοποιητικό συμμετοχής. Στο θερινό σχολείο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από ιδρύματα και φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημερίδα με θέμα: “Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα”

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:30

στη Θεσσαλονίκη, Αίθουσα ΚΕΔΕΑ, Πανεπιστημιούπολη 3ης Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα ημερίδας

Πρόσκληση ημερίδας

 

 

 

 

 

 

 

Πρακτικά ημερίδας

Παρουσιάσεις:
Τάσιος Θεοδόσης “Ανάλεκτα αρχαιοελληνικής υδροτεχνολογίας”

Μαμάσης Νίκος – Κουτσογιάννης Δημήτρης “Εξερεύνηση της αρχαιοελληνικής υδραυλικής τεχνολογίας με τη χρήση διαδικτυακής βάσης δεδομένων”

Αγγελάκης Ν. Ανδρέας “Υδρο-τεχνολογίες στη Μινωική Κρήτη”

Καϊάφα Μίνα “Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στο Μακεδονικό χώρο (από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή εποχή)”

Φωτογραφικό υλικό:

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:30

στη Θεσσαλονίκη, Αίθουσα ΚΕΔΕΑ, Πανεπιστημιούπολη 3ης Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα ημερίδας

Πρόσκληση ημερίδας

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάσεις:
Τάσιος Θεοδόσης “Ανάλεκτα αρχαιοελληνικής υδροτεχνολογίας”

Μαμάσης Νίκος – Κουτσογιάννης Δημήτρης “Εξερεύνηση της αρχαιοελληνικής υδραυλικής τεχνολογίας με τη χρήση διαδικτυακής βάσης δεδομένων”

Αγγελάκης Ν. Ανδρέας “Υδρο-τεχνολογίες στη Μινωική Κρήτη”

Καϊάφα Μίνα “Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στο Μακεδονικό χώρο (από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή εποχή)”

 

Φωτογραφικό υλικό:

Παρουσίαση της πρότασης του ΑΠΘ για δημιουργία Κέντρου Υδάτων της UNESCO

Συνάντηση με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της UNESCO Gretchen Kalonji είχαν σήμερα στο Παρίσι ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO Καίτη Τζιτζικώστα και ο πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO Θεόδωρος Πασσάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρύτανης και η αντιπροσωπεία του ΑΠΘ παρουσίασαν το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του Πανεπιστημίου και υπέβαλαν πρόταση, προκειμένου να αναγνωριστεί ως κέντρο κατηγορίας ΙΙ της UNESCO, η οποία έτυχε θετικής αντιμετώπισης από την αντιπροσωπεία της οργάνωσης.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρύτανης του ΑΠΘ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εξηγήσαμε στη γενική διευθύντρια και την αντιπροσωπεία της UNESCO ότι η πρόταση του ΑΠΘ παρουσιάζει ισχυρά πλεονεκτήματα και λόγω του μεγέθους και της σημασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι το κέντρο έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί. Πρόκειται για μία κίνηση εξωστρέφειας, η οποία θα βελτιώσει διεθνώς την αναγνωρισιμότητα του πανεπιστημίου μας και θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στο ΑΠΘ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

http://auth.gr/news/press/8278

Προώθηση συνεργασίας ΚΕΟΔΥ με την UNESCO

Τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Γιάννη Μυλόπουλο, επισκέφτηκαν σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, Καίτη Τζιτζικώστα, και ο επιστημονικώς υπεύθυνος των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων της UNESCO, Philippe Pypaert. Στόχος της συνάντησης, στην οποία παρέστη και η πρόεδρος του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ, Ελπίδα Κολοκυθά, ήταν η προώθηση της πρότασης του ΑΠΘ προς την UNESCO, μέσω και του Υπουργείου Παιδείας, για δημιουργία επιστημονικού Κέντρου Υδάτων της UNESCO στο Πανεπιστήμιο.

Ο κ. Pypaert επισκέφτηκε επίσης τις έδρες της UNESCO στο ΑΠΘ, την έδρα για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη και το Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Υδάτων – Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια, για τη λειτουργία των οποίων δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ έχει συγκροτήσει εδώ και δύο χρόνια το ΚΕΟΔΥ, προκειμένου να αξιοποιήσει και να «συγκεντρώσει» την τεχνογνωσία των επιστημόνων του ιδρύματος, που βρίσκεται κατακερματισμένη σε δέκα ακαδημαϊκές μονάδες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη ευρωμεσογειακή περιοχή και τη σημασία που έχουν τα διεθνή ύδατα που διαρρέουν την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η δημιουργία ενός Κέντρου Υδάτων της UNESCO στο ΑΠΘ θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς θα ανοίξει νέους δρόμους στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και στη διεθνή παρουσία του, αναδεικνύοντάς το σε κέντρο αναφοράς στο επιστημονικό πεδίο του νερού, ενώ θα έχει σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις και για τη χώρα.

«Η συγκρότηση για πρώτη φορά ενός Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων δείχνει το δρόμο για ολοκληρωμένη προσέγγιση στον επιστημονικό τομέα του νερού, μια επιστημονική περιοχή, η οποία μέχρι σήμερα «θεραπεύεται» αποσπασματικά από πολλές επιστημονικές ειδικότητες. Η αναβάθμιση του ΚΕΟΔΥ σε Κέντρο Υδάτων της UNESCO κατηγορίας ΙΙ ανοίγει νέες προοπτικές για το επιστημονικό έργο του ερευνητικού προσωπικού και δίνει νέες ευκαιρίες για τη διεθνή ανάδειξη και προβολή του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ», δήλωσε ο κ. Μυλόπουλος.

Το απόγευμα, εξάλλου, ο πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλος, η κ. Τζιτζικώστα και ο κ. Pypaert συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θόδωρο Παπαθεοδώρου, ο οποίος τόνισε ότι το Υπουργείο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη δημιουργία του διεθνούς επιστημονικού κέντρου στο ΑΠΘ, γι’ αυτό και στηρίζει την προσπάθεια.

Επόμενο στάδιο της συνεργασίας είναι η παρουσίαση της πρότασης από τον Πρύτανη του ΑΠΘ σε ειδική συνάντηση με τη διεύθυνση της UNESCO, στο Παρίσι, τον ερχόμενο Οκτώβριο.

http://auth.gr/news/press/8100