Παρουσίαση της πρότασης του ΑΠΘ για δημιουργία Κέντρου Υδάτων της UNESCO

Συνάντηση με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της UNESCO Gretchen Kalonji είχαν σήμερα στο Παρίσι ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO Καίτη Τζιτζικώστα και ο πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO Θεόδωρος Πασσάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρύτανης και η αντιπροσωπεία του ΑΠΘ παρουσίασαν το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του Πανεπιστημίου και υπέβαλαν πρόταση, προκειμένου να αναγνωριστεί ως κέντρο κατηγορίας ΙΙ της UNESCO, η οποία έτυχε θετικής αντιμετώπισης από την αντιπροσωπεία της οργάνωσης.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρύτανης του ΑΠΘ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εξηγήσαμε στη γενική διευθύντρια και την αντιπροσωπεία της UNESCO ότι η πρόταση του ΑΠΘ παρουσιάζει ισχυρά πλεονεκτήματα και λόγω του μεγέθους και της σημασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι το κέντρο έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί. Πρόκειται για μία κίνηση εξωστρέφειας, η οποία θα βελτιώσει διεθνώς την αναγνωρισιμότητα του πανεπιστημίου μας και θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στο ΑΠΘ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

http://auth.gr/news/press/8278