Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΟΔΥ και Δήμου Καστοριάς

Έγκριση του Πρωτόκολλου Συνεργασίας – Συμφωνίας του Δήμου Καστοριάς με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια διαχείρισης & παρακολούθησης της λίμνης Καστοριάς

Πρακτικό επικύρωσης πρωτοκόλλου συνεργασίας