ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΕΟΔΥ: «Ο σύνθετος ρόλος της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη»

Θεσσαλονίκη, 26-31 Αυγούστου 2013

Βασικός στόχος του σχολείου είναι να προσφέρει σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες νέα εμπειρία και γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Οι νέοι ερευνητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα σχετικά με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Στόχος του σχολείου είναι λοιπόν να αποδώσει ένα διπλό ρόλο στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα είναι ταυτόχρονα εκπαιδευόμενοι αλλά και εισηγητές. Συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχων θα έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει μια εργασία σχετική με το θέμα του προγράμματος και με το αντικείμενο της έρευνάς του. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί ένα workshop, όπου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνεται από το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ (ΚΕΟΔΥ) πιστοποιητικό συμμετοχής. Στο θερινό σχολείο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από ιδρύματα και φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη, 26-31 Αυγούστου 2013

Βασικός στόχος του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να προσφέρει σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες νέα εμπειρία και γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Οι νέοι ερευνητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα σχετικά με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Στόχος του προγράμματος είναι λοιπόν να αποδώσει ένα διπλό ρόλο στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα είναι ταυτόχρονα επιμορφούμενοι αλλά και εισηγητές. Συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχων θα έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει μια εργασία σχετική με το θέμα του προγράμματος και με το αντικείμενο της έρευνάς του. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί ένα workshop, όπου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε προσομοίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνεται από το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ (ΚΕΟΔΥ) πιστοποιητικό συμμετοχής. Στο θερινό σχολείο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από ιδρύματα και φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ