Διαγωνισμός φωτογραφίας ΚΕΟΔΥ

Το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας νερού, διοργανώνει διαγωνισμό και έκθεση φωτογραφίας με θέμα:

«Νερό και εργασία – Εργασία στο Νερό»

Μέσα από το θέμα αυτό, οι φοιτητές και το προσωπικό του ΑΠΘ καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά και να αποτυπώσουν με τη δική τους οπτική τις πολλαπλές διαστάσεις που έχει το νερό στην εργασία (π.χ. ως φυσικός-παραγωγικός πόρος, ως χώρος εργασίας, ως απαραίτητο μέσο για την εργασία, ως προϊόν της εργασίας, κτλ.).

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Στο διαγωνισμό φωτογραφίας μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). Θα απονεμηθούν δύο βραβεία, τα οποία θα συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα των €300 (για το 1ο βραβείο) και €100 (για το 2ο βραβείο).
 2. Εκτός διαγωνισμού – αλλά στο πλαίσιο της έκθεσης φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί – μπορούν να στείλουν φωτογραφίες και τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος ή συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο φωτογραφίες, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες
 4. Οι φωτογραφίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: keody@auth.gr και συνοδεύονται απαραίτητα από το «Δελτίο συμμετοχής». Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμού πρέπει επίσης να στείλουν σκαναρισμένο ένα πρόσφατο αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας (π.χ. πάσο, βεβαίωση γραμματείας).
 5. Προθεσμία υποβολής: 15/3/2016
 6. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή – σε αρχείο JPG – με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και τον αύξοντα αριθμό 01 ή 02. Ελάχιστο μέγεθος φωτογραφίας: 20*30 με ανάλυση 300dpi.
 7. Δεκτές θα γίνουν μόνο οι φωτογραφίες που δεν έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά.
 8. Τα δικαιώματα της φωτογραφίας παραμένουν στην ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος δηλώνει ότι η φωτογραφία με την οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό/έκθεση δεν παραβαίνει κάποιο νόμο και δεν προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων.
 9. Η υποβαλλόμενη φωτογραφία πρέπει να αποτελεί προσωπική και αυθεντική δημιουργία.
 10. Ο φωτογράφος βεβαιώνει επίσης ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων. Το ΚΕΟΔΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων των φωτογραφημένων προσώπων. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση την ευθύνη τη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

 1. Οι φωτογραφίες θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του ΚΕΟΔΥ (www.keody.auth.gr).
 2. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει με κριτήρια την φωτογραφική ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την απόδοση της σχέσης νερού και εργασίας.
 3. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΚΕΟΔΥ και θα αποσταλούν στα e-mail των διαγωνιζόμενων.
 4. Η απονομή των βραβείων θα γίνει στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο ΑΠΘ για την παγκόσμια ημέρα του νερού (22/3/2016). Επίσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, όλες οι φωτογραφίες που θα κριθούν ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής θα εκτεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του ΚΕΟΔΥ (www.keody.auth.gr).
 5. Όλες οι φωτογραφίες θα παραμείνουν στο αρχείο του ΚΕΟΔΥ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. μόνιμη έκθεσή τους σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρου του ΑΠΘ, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, κτλ.)

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων, όλων των όρων του διαγωνισμού.