Νικητές διαγωνισμού φωτογραφίας του ΚΕΟΔΥ

Νικητές διαγωνισμού φωτογραφίας του ΚΕΟΔΥ με θέμα:

«Νερό και εργασία – εργασία στο νερό»

1ο βραβείο: Δαγκαλάκη Ευτυχία (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών) για τη φωτογραφία: «Χωρίς τίτλο»

2ο Βραβείο: Τακόλα Ελίνα (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) για τη φωτογραφία με τίτλο : «Φράγμα και τοξωτό γεφύρι»

2ο Βραβείο: Φωτεινάκη Μαρία (Τμήμα Γεωλογίας) για τη φωτογραφία με τίτλο: «Νερό και αποκατάσταση περιβάλλοντος στη βιομηχανία»