Κύρωση συμφωνίας ίδρυσης του ΚΕΟΔΔΥΠ

Στις 30 Μαΐου 2018 κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Συμφωνία για την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας ΙΙ, υπό την αιγίδα της UNESCO, μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Ελληνικής Κυβέρνησης, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΦΕΚ Κύρωσης Συμφωνίας