ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περικλής Λατινόπουλος (Πρόεδρος)

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Μαρία Λαζαρίδου (Αναπλ. Πρόεδρος)

Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

Βασίλειος Αντωνόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

Αθανάσιος Γείτονας

Καθηγητής Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Θωμάς Λαναράς

Καθηγήτης Τμήματος Βιολογίας

Παναγιώτης Πρίνος

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κωνσταντίνη Σαμαρά

Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Παναγιώτης Στεφανίδης

Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος