ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ελπίδα Κολοκυθά (Πρόεδρος)

Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κωνσταντίνος Βουδούρης (Αναπλ. Πρόεδρος)

Επικ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

Μαρία Μουστάκα-Γούνη (Γεν. Γραμματέας)

Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

Νικόλαος Θεοδοσίου (Ταμίας)

Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Δημήτριος Καρπούζος

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

Διονύσιος Λατινόπουλος

Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μάριος Σαπουντζής

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςK