ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ”

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 9:30 – 14:30

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου)

ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ