Σύσταση του ΚΕΟΔΔΥΠ

To Κέντρο Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ) του Α.Π.Θ. είναι ένα από τα 36 Κέντρα Υδάτων κατηγορίας II της UNESCO στον κόσμο και το πρώτο που θεσμοθετείται (ΦΕΚ 4545/ ΤΕΥΧΟΣ Α’ 99/08.06.2018) στην Ελλάδα. Το ΚΕΟΔΔΥΠ αποτελεί ουσιαστικά μετεξέλιξη του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ), το οποίο ιδρύθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ (ΔΣ ορισμένο από τη Σύγκλητο), (αρ. συν. 2837/06.07.2011) εποπτεύεται από αυτήν και αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων Σχολών, 13 Τμημάτων που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης των υδατικών πόρων:

 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Τμήμα Χημείας
 • Τμήμα Βιολογίας
 • Τμήμα Γεωλογίας
 • Τμήμα Γεωπoνίας
 • Tμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Νομικής
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας..